Op weg naar een nieuwe gebruikersinterface


Met de verdergaande digitalisering van de maatschappij zien we de gebruikerseisen van medewerkers veranderen. Tevens zorgt de toename van communicatiekanalen en steeds veranderende wet- en regelgeving voor meer en complexere informatiestromen. Denk maar eens aan de Woo ,en common ground.

 

We zien een nieuwe gebruiker ontstaan die andere eisen stelt aan zijn of haar werk. Zo verwachten ze snel en eenvoudig toegang tot de gerichte en juiste informatie. En ze stellen hoge eisen aan de gebruiksvriendelijkheid van de softwareapplicaties waar ze mee werken.

 

Hoe wij als leverancier hiertegenover staan en wat wij doen om hieraan te voldoen, daar gaat deze blog serie over. In elke blog gaan we telkens dieper in op deze veranderde gebruikerseisen. Dit blog focust zich op het ‘overall’ plaatje.

 

 

Veranderende gebruikerseisen

Zoals net gezegd met de verdergaande digitalisering zien we de gebruikerseisen veranderen. Naast de verwachtingen van snelle toegang tot de juiste informatie, willen ze ook graag dat ze de applicaties kunnen aanpassen aan hun eigen persoonlijke wensen. Veel gebruikte functies moeten dusdanig eenvoudig te gebruiken zijn dat het werk efficiënter uitgevoerd kan worden. Dat alles dan wel in evenwicht met de belangen van de gehele organisaties of afdeling.

 

Er ontstaat een nieuwe gebruiker die andere eisen stelt aan zijn werkplek, namelijk:

 

  • Gebruiksvriendelijke applicatie met een aantrekkelijke User Interface
  • Toegesneden, gepersonaliseerde werkomgeving
  • 24/7, any time, any place any device
  • Hoge mate van security

 

Dit heeft de aanzet gegeven tot een groot traject om zowel de gebruikerservaring als de gebruikers interface terdege aan te pakken.

 

Van ‘eis’ tot realisatie

Ons Corsa platform omvat meer dan 35 jaar aan functionaliteit. Om dat naar een nieuw ‘jasje’ te brengen vergt een zorgvuldig en gedegen traject. Dit is niet iets wat je in een paar weken ‘eventjes’ doet. Dat is een lang traject met vele afhankelijkheden.

 

Dan kan je overweging om de nieuwe versie ineens live te zetten (big-bang) of je gaat toch steeds in stapjes de aanpassing doorvoeren en aanbieden. Zo kunnen de klanten sneller gebruikmaken van de vernieuwingen én geeft ons de kans om de feedback van klanten op te pakken in aankomende ontwikkelingen.

 

Daar wij gedreven zijn om de gebruikers zo optimaal werkende oplossingen aan te bieden hebben wij voor een gefaseerde aanpak gekozen.

 

Fasering

Voor de realisatie van de nieuwe interface hanteren we een gefaseerde aanpak. Onderstaand de globale planning voor deze gefaseerde aanpak.

 

Fasering

 

De realisatie voor het detailvenster in fase 4 en 5 is voor de documenten, dossiers, agendapunten, objecten, personen en organisaties. Lees meer over de uitwerking en de voortgang in dit blog.

 

Feedback

Gedurende de ontwikkeling van de nieuwe UI/UX van de Corsa web interface communiceren we regelmatig over de voortgang van het project en vragen we om feedback. Dit doen we op drie manieren:

 

  1. Corsa Klankbordsessies
  2. Hands-on Experience sessie’s
  3. Pilot’s Corsa

 

Klankbordsessie

Tijdens de Corsa Klankbordsessies wordt een toelichting gegeven over de voortgang van de ontwikkeling van de nieuwe web interface van Corsa. Maar bovenal halen we graag de feedback op over de gedane ontwikkelingen en vragen we advies over UI/UX ontwerpen voor toekomstige ontwikkelingen. 

Deelname aan deze Klankbordsessie is toegankelijk voor Corsa gebruikers.

 

Hand-on Experience sessie’s

Corsa Hands-on experience GIF 1920x1080 (1)

Naast feedback uit de klankbordsessie willen we ook graag feedback over hoe gebruikers het zelf ervaren. Daarom organiseren we ook hands-on experience sessies.

 

Tijdens deze fysieke sessie’s vragen we beheerders en eindgebruikers om met de laatste ontwikkelingen zelf aan de slag te gaan en ervaringen uit te delen.

 

De eerste Hand-on Experience sessie is gehouden op 22 juni, een tweede sessie staat gepland voor einde Q3 van dit jaar.

 

Pilot’s

De ultieme feedback is natuurlijk van een gebruiker die met het vernieuwde ontwerp aan de slag gaat tijdens haar/zijn dagdagelijkse werkzaamheden met real-life data . Hiertoe zoeken we organisaties of afdeling(en) binnen een organisatie die hiermee gaan werken en ons van feedback willen voorzien. Interesse? Neem dan contact met ons op.

 

Implementatie

Niet alleen het maken van een nieuw ‘jasje’ vergt zorgvuldigheid, ook het daadwerkelijk gebruik door eindgebruikers vergt aandacht en een gedegen traject. In één keer een gehele organisatie over laten gaan naar een geheel nieuwe wijze van navigeren en werken, wordt niet geadviseerd.

 

Doe dit vooral gefaseerd per afdeling of discipline. Onze applicatie ondersteunt dit vanzelfsprekend eenvoudig. Toegang tot de nieuwe interface kan namelijk gestuurd worden op basis van autorisatie, vergelijkbaar met andere functionaliteiten binnen Corsa.

 

En natuurlijk verlenen we ondersteuning bij de uitrol, zowel op inrichting als op begeleiding van medewerkers of het verzorgen van instructies.