Featured Blogs

Waarom is er bij zaakgericht werken geen aandacht voor het creëren van houdbare kennis?
Er is al veel gezegd en geschreven over zaakgericht werken maar nooit gaat het over het duurzaam toegankelijk houden van informatie. Daar gaat dit artikel wel over!
  • Filter
  • Blog
  • Nieuws
  • Cases
  • Publicaties
  • Webinars
  • Evenementen

Sven Lardenoije

Sven Lardenoije
Gemeenten krijgen vandaag de dag meer taken toebedeeld door de Rijksoverheid. De rol van bestuurders binnen deze gemeenten wordt hierdoor steeds complexer.
Find me on:

Recent Posts

besturen / september 09, 2016

De kracht van een opvolgingssysteem voor de griffier

Hoe kan de griffier de raad het beste ondersteunen? Dit kan door de inzet van een opvolgingssysteem. Benieuwd hoe? Zie infographic!

toezicht, overheid / mei 05, 2016

De griffier in een spagaat: Toezicht op ‘lokale’ overheid een onmogelijke taak?

Lagere overheden gaan steeds meer samenwerken in gemeenschappelijke regelingen. Is het dan nog mogelijk om de informatie op orde te houden als griffier?

bestuur, bestuurlijk, besluitvorming / januari 01, 2016

Kopje onder voor de griffier?

Waar griffiers in toenemende mate tegenaan lopen is het feit dat zij aan de primaire taak zoals hierboven geschetst niet voldoende toekomen. Zij dreigen kopje onder te gaan door de vele...

Agenda

SEP

12

2018

Event titel over wel twee regels

11 PLAATSEN VRIJ

Aanmelden >

SEP

12

2018

Event titel over wel twee regels

11 PLAATSEN VRIJ

Aanmelden >

SEP

12

2018

Event titel over wel twee regels

11 PLAATSEN VRIJ

Aanmelden >

SEP

12

2018

Event titel over wel twee regels

11 PLAATSEN VRIJ

Aanmelden >
AGENDA OVERZICHT >