Proces architectuur


Elk bestuur is uniek

En toch, in de basis doet elk bestuur hetzelfde, de manier waarop varieert weliswaar.

 

Elke softwareleverancier kent dit wel: iedereen is het er vandaag over eens dat standaardisatie ‘the way to go’ is. De markt speelt hier dan ook gretig op in. Echter in de praktijk blijkt elk bestuur op de een of andere manier dan toch weer specifieke wensen te hebben. ‘Wij zijn anders’ of ‘dit heeft toch iedereen nodig’ zijn uitspraken die veelvuldig gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor processen.

 

Alle processen voor Vlaamse besturen in één generieke proces-architectuur

 

Gestandaardiseerde processen

En toch biedt iGEN een set aan generieke (lees gestandaardiseerde) processen aan waarvan wij overtuigd zijn dat ze voor elk bestuur toepasbaar zijn. Waar zit dan het verschil? Zoals te verwachten is, zit het in de details. In grote lijnen werkt iedereen op dezelfde manier.

Op hoog niveau kunnen de processtappen van de dienstverlenings- en productprocessen van een lokaal bestuur herleid worden tot een 30-tal generieke processen. Het lagere niveau (activiteiten en eventueel handelingen) verschilt in meer of mindere mate per specifiek product. Dit geldt voor één lokaal bestuur, maar ook tussen besturen onderling.

 

iGEN proces-architectuur

Basis voorhanden

De gestandaardiseerde processen die samen de iGEN proces-architectuur vormen zijn op een generiek niveau beschreven. Het is aan elk bestuur om deze beschrijving aan te vullen met de wijze waarop zij deze processen intern georganiseerd hebben. De basis ligt er dus en is een ideaal vertrekpunt voor het werk dat elk bestuur wacht.De basis zorgt meteen voor een gemeenschappelijke taal waardoor het spreken over de processen na een inwerkperiode een stuk eenvoudiger wordt.

 

Organisatie-Proces-Architectuur

Al deze generieke processen kennen een onderlinge samenhang. Dit geheel vormt de Organisatie-Proces-Architectuur (OPA) waardoor een proces geen op zich staand iets is, maar een plaats kent in het geheel van de processen in het bestuur.

Deze generieke processen werden ontwikkeld in samenwerking met Vlaamse besturen en kunnen beschouwd worden als een sectormodel voor de Vlaamse besturen en worden – uiteraard – standaard meegeleverd met iGEN.

Tenslotte stelt dit procesmodel besturen in staat om onderling, tussen de groeiende groep besturen die de methode en tool gebruiken, procesbeschrijvingen etcetera, uit te wisselen.

 

VOORDELEN

  • Generieke procesarchitectuur toepasbaar binnen alle besturen
  • Zowel managementprocessen, kernprocessen en ondersteunende processen
  • Specifiek ontwikkeld samen metVlaamse besturen
  • Basis voor uitwisseling tussen besturen

 

Wil je hier meer over lezen? Download dan dit e-Book in PDF formaat.


Download e-Book